Podpis pogodbe za energetsko sanacijo bazena

V ponedeljek, 25. marca 2019, so v prostorih Mestne občine Velenje podpisali tripartitno koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta Energetska sanacija Bazena Velenje in Podružnične šole Plešivec.

V postopku javnega razpisa “Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije” je bil izbran ponudnik Resalta, d. o. o., Družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Investicijska vrednost za sanacijo Bazena je 870 tisoč evrov. Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 € nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Sanacija Bazena bo trajala od junija do 1. oktobra 2019. V tem času se  bodo plavalci in trenerji Plavalnega kluba Velenje dnevno vozili na treninge v kraje s primernimi bazeni.

Veselimo se sanacije Bazena, nove strojnice, razširjenega prostora v samem bazenu, novih startnih blokov. Ne bo lahko, a kljub vsemu bomo z načrtovanim delom nadaljevali.

Nastali bodo dodatni stroški zaradi prevozov, a upamo, da se bodo Mestna občina Velenje, podjetja in posamezniki odzvali na naše prošnje in nam pomagali premostiti obstoječe težave.

Marko Primožič