Krokodilčki

 

Vabljeni k vpisu novih članov!

 

Krokodilčki je namenjena otrokom starim od 5 do 8 let (v primeru nezasedenosti določenega termina vpisujemo tudi starejše otroke), poteka celo šolsko leto (2 x tedensko) in sicer v dveh možnih terminih (v primeru, da je določen termin prezaseden boste imeli na izbiro samo en termin):

 • ponedeljek, sreda med 17.10 in 17.55 uro
 • torek, četrtek med 17.10 in 17.55 uro

Merila za vpis otroka v mini šolo plavanja:

 • samostojno plavanje (10 metrov) v poljubni tehniki v velikem bazenu;
 • odriv iz roba bazena ter plavanje v puščici z brcanjem;
 • opravljena vaja za varnost (mrtvak – 3 x ponovi).

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

 • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO (aktivna bo 29. 8. 2023);
 • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
 • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
 • mesečna vadnina znaša 30,00 €* in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.45 do 18.15;
 • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur;
 • v kolikor bodo zaradi ukrepov NIJZ veljala posebna pravila jih morate/morajo dosledno upoštevati (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje …). 

* v kolikor se otrok udeleži 5 vadbenih ur ali več potem se zaračuna polna cena, v nasprotnem primeru pa upoštevamo popust pri mesečni vadnini (največ 20 €). 

Kontakt koordinatorja:

Denis Doblšek: