Krokodilčki

Mini šola plavanja Krokodilčki je namenjena otrokom starim od 5 do 7 let, poteka celo šolsko leto (2 x tedensko) in sicer v dveh možnih terminih (v primeru, da je določen termin prezaseden boste imeli na izbiro samo en termin):

  • ponedeljek, sreda med 17.30 in 18.15 uro
  • torek, četrtek med 17.30 in 18.15 uro

Merila za vpis otroka v mini šolo plavanja:

  • samostojno plavanje (10 metrov) v poljubni tehniki v velikem bazenu;
  • odriv iz roba bazena ter plavanje v puščici z brcanjem;
  • opravljena vaja za varnost (mrtvak – 3 x ponovi).

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

  • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO;
  • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
  • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
  • mesečna vadnina znaša 25,00 €* in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.15 do 18.15;
  • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur.

* v kolikor se otrok udeleži 5 vadbenih ur ali več potem se zaračuna polna cena, v nasprotnem primeru pa upoštevamo popust pri mesečni vadnini (največ 15 €). 

Kontakt koordinatorja:

Denis Doblšek: