Potopi dolgčas

Spletni vpis novih članov v skupino Potopi dolgčas bo možen 29. 8. 2022 naprej. Z izvajanjem prvih vadbenih ur pričnemo v četrtek, 1. 9. 2022.

Vabljeni k vpisu!

Za otroke in mladostnike (letniki 2010 in starejši) bomo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter svoje telesne sposobnosti.

Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Potopi dolgčas (Plavanje za zdravje).

V novi sezoni uvajamo tudi skupino Potopi dolgčas – mlajši.  V skupini so lahko tudi mlajši letniki njihovi treningi pa potekajo ob torkih in četrtkih od 19.00 do 20.00 (cena 30 € na mesec).

Vadbene ure potekajo vsak delovni dan od 19.00 do 20.00.

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

  • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO (aktivna bo 29. 8. 2022);
  • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
  • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
  • mesečna vadnina znaša 35,00 €* in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.15 do 18.15;
  • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur;
  • v kolikor bodo zaradi ukrepov NIJZ veljala posebna pravila jih morate/morajo dosledno upoštevati (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje …). 

* v kolikor se otrok udeleži 8 vadbenih ur ali več potem se zaračuna polna cena, v nasprotnem primeru pa upoštevamo popust pri mesečni vadnini (največ 20 €). 

Kontakt koordinatorja:

Marko Krstić: