Potopi dolgčas (Plavanje za zdravje)

Z vpisi v novo sezono pričnemo z 24. 8. 2021. Vsi stari 12 let in starejši morajo zagotavljati PCT pogoj – velja tudi samotestiranje.

Za otroke in mladostnike (letniki 2009 in starejši) bomo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter svoje telesne sposobnosti.

Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Potopi dolgčas (Plavanje za zdravje).

Vadbene ure potekajo vsak delovni dan od 19.00 do 20.00.

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

  • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO;
  • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
  • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
  • mesečna vadnina znaša 30,00 €* in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.15 do 18.15;
  • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur.

* v kolikor se otrok udeleži 8 vadbenih ur ali več potem se zaračuna polna cena, v nasprotnem primeru pa upoštevamo popust pri mesečni vadnini (največ 15 €). 

Kontakt koordinatorja:

Marko Krstić: