Potopi dolgčas

Vabljeni k vpisu novih članov!

 

Za otroke in mladostnike (letniki 2011 in starejši) bomo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter svoje telesne sposobnosti.

Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Potopi dolgčas (Plavanje za zdravje).

V novi sezoni uvajamo tudi skupino Potopi dolgčas – mlajši, v kateri bodo lahko otroci letniki 2012, 2013 in 2014. Ura in plačilo velja enako kot za starejšo skupino Potopi dolgčas.

Vadbene ure potekajo vsak delovni dan od 19.00 do 20.00.

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

  • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO (aktivna bo 29. 8. 2023);
  • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
  • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
  • mesečna vadnina znaša 35,00 €* in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.15 do 18.15;
  • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur;

* v kolikor se otrok udeleži 8 vadbenih ur ali več potem se zaračuna polna cena, v nasprotnem primeru pa upoštevamo popust pri mesečni vadnini (največ 20 €). 

Kontakt koordinatorja:

Mladen Blatnik: