Tečaji za vrtce in osnovne šole

Plavalni klub Velenje vsako leto izvaja naslednje plavalne tečaje:

  • v okviru programa “Zlati sonček” izvajamo 10-urne plavalne tečaje za vrtce in prve razrede osnovnih šol,
  • izvajamo obvezne 20-urne plavalne tečaje za prvo triado osnovnih šol,
  • v okviru programa “Naučimo se plavati” izvajamo tečaje za neplavalce osnovnih in srednjih šol,
  • pomaga pri izvedbi šole v naravi.

Za več informacij se lahko obrnete na Marka Primožiča, telefon: 031 568 975