Potopi dolgčas

Za otroke in mladostnike bomo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter svoje telesne sposobnosti.

Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Plavanje
za zdravje.

Program bo potekal od ponedeljka do petka:
– od 16.00 – 17.00 ure – mlajši otroci do 12 let – vodja skupine Mladen Blatnik, učitelj plavanja
– od 16.00 – 17.00 ure – za starejše od 12 let – vodja skupine Marko Krstić, učitelj plavanja

Program je sofinanciran s strani Fundacije za šport.