Vodstvo kluba

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med zasedanji skupščin.

Člani upravnega odbora Plavalnega kluba Velenje so:

 • Lamešić Mladen – predsednik Plavalnega kluba Velenje
 • Ajšić Almira
 • Doblšek Denis
 • Geršak Katja
 • Jukić Mirza
 • Lamot Zdenko
 • Perc Boštjan
 • Pohorec Ivan
 • Praznik Katarina
 • Primožič Jure
 • Primožič Marko

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov kluba in skrbi za uresničevanje in varstvo pravic članov kluba.
Člani nadzornega odbora:

 • Sevčnikar Janez
 • Tivadar Petra
 • Pašić Mersiha

Nadomestna člana:

Disciplinska komisija vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe.
Članice disciplinske komisije:

 • Guštin Ksenija
 • Lesnjak Tanja
 • Pavić Zorica

Statut Plavalnega kluba Velenje

Kodeks Plavalnega kluba Velenje