Plavanje za vse

Plavanje je ena izmed najprimernejših oblik telesne dejavnosti za večino invalidov in oseb s posebnimi potrebami, pa vendar imajo posamezniki zelo malo možnosti za redno rekreativno vadbo.
S programom Halliwick bomo plavanje omogočili večjemu številu otrok in mladih. Delo bo potekalo po sistemu en vadeči na vaditelja. Poleg same vadbe je zanje zelo pomembno tudi medsebojno druženje in seveda integracija v širšo družbo. Že šesto leto zapored bomo organizirali odprto mednarodno tekmovanje paraplavalcev.
V vsebinski del programa bomo zajeli naslednje vsebine: spoznavanje in prilagajanje na novo okolje, učenje vstopa v vodo, igre v vodi, učenje in izpopolnjevanje znanja plavanja, učenje potapljanja, samoreševanje in
druge varnostne vaje, dihalne vaje, vpliv plavanja na zdravje ter pomen plavanja za ukvarjanje z različnimi vodnimi in obvodnimi dejavnostmi.

Glede na različne skupine uporabnikov programov bomo izvajali redno vadbo od septembra do avgusta in sicer:

1. Vadba v vodi za seniorje – gre za šport starostnikov, združeno plavalno in vodno dejavnost s katero bomo zagotovili razvoj oziroma ohranjanje zdravja vse do pozne starosti. Vadba bo potekala pod nadzorom strokovnega kadra in bo združevala vaje za moč in koordinacijo, rekreativno plavanje, raztezne vaje in igre v vodi. Delali bomo po metodi Halliwick za starejše. Seveda tudi izpopolnjevanja znanja plavanja ne bo manjkalo.

– Enkrat tedensko, vadba v vodi in plavanje seniorjev – ob torkih od 10.00 -11.00 ure, vodja programa: Rajmund Valcl in Mladen Blatnik, sodelujeta Ana Marija Blazinčič – oba učitelja plavanja in Katarina Praznik, trenerka plavanja in Ana Rakarić – vsi z dousposobljenostjo Halliwickove igre v vodi za starejše.

2. Vadba v vodi za OPP za neplavalce, prav tako po Halliwickovi metodi. DELFINČKI po Halliwickovi metodi: – neplavalci – mali bazen, vadba ob ponedeljkih in sredah od 18.45 do 19.45, vodja Ana Marija Blazinčič.

3. Plavanje za osebe s posebnimi potrebami in invalide, prav tako v začetku po Halliwickovi metodi, nato vodeno rekreativno vadbo za skupine.
Za vse, ki si kljub veliki želji težko zagotovijo ustrezne pogoje za redno rekreativno vadbo plavanja. Tako imajo invalidi različnih starosti pogosto zelo pomanjkljive možnosti za lasten športni razvoj in ohranjanje preostalih telesnih in duševnih sposobnosti.

– DELFINI, po Halliwickovi metodi in metodah PZS, ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 18.45 do 20.00, Blatnik Mladen (učitelj plavanja)

4. Plavanje za invalide

Paraplavalci z lažjimi motnjami v duševenem razvoju in invalidnostjo: vadba vsak dan od 18.45 do 20.15, vodja Ajda Praznik

Vsi programi so sofinancirani s strani Fundacije za šport