Vpis v pingvinčke

 Nov tečaj Pingvinčki bo organiziran marca (spletni vpis  bo možen 15. 2. 2022 ob 9.00).

Hvala za razumevanje in zaupanje.

  • tečaj je namenjen prilagajanju na vodo in učenju prvih plavalnih gibov;
  • za otroke stare od 4 do 7 let;
  • tečaj bo potekal dvakrat tedensko; 10 ur (termine si izberete sami);
  • pomembno je, da si pred uvodno uro preberete NAVODILA, ki veljajo pred, med in po vsaki uri tečaja;
  • več informacij o tečaju najdete na spletni strani Plavalnega kluba Velenje: https://www.plavalniklub-velenje.si/tecaji/pingvinckov-plavalni-tecaj/