Tečaji za podjetja

Plavalni klub Velenje organizira in izvaja plavalne tečaje tudi za zaposlene in otroke zaposlenih v različnih podjetjih. Tako že več let izvajamo plavalne tečaje za otroke zaposlenih v podjetju Premogovnik Velenje. Za zaposlene v podjetju Gorenje Velenje pa smo izvedli plavalni tečaj za neplavalce, ki so ga uspešno opravili vsi sodelujoči.

Če bi želeli v Vašem podjetju zaposlenim ponuditi aktivno in prijetno druženje ob učenju plavanja, Vas vljudno vabimo!

Vse informacije lahko dobite pri Marku Primožiču na številki: 031 568 975