Vpis v šolo plavanja

  • vabljeni osnovnošolski otroci od 1. do vključno 6. razreda
  • poteka skozi celo šolsko leto, treningi so od ponedeljka do petka med 18.00 in 19.00 uro na bazenu v Velenju
  • priporočljivo je, da otroci treninge obiskujejo redno (vsaj 3x tedensko)
  • glede na predznanje so otroci razdeljeni v 3 homogene skupine
  • več o šoli plavanja najdete na sledečem spletnem mestu: http://www.plavalniklub-velenje.si/sola-plavanja/