Plavanje za zdravje

Za otroke in mladostnike bomo pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok v želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program, kjer bodo udeleženci glede na predhodno osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih tehnikah ter svoje telesne sposobnosti.
Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in samodiscipline. Zato smo to skupino poimenovali Plavanje za zdravje.

Naloga staršev oz. zakonitih skrbnikov:

  • izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO;
  • preberite si NAVODILA in se o njih pogovorite z otroki (kopališki in vadbeni red);
  • izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO, s katero postane otrok član plavalnega kluba (1 x letno se mora poravnati članarina v višini 20 €), se prinese na prvo vadbeno uro;
  • mesečna vadnina znaša 30,00 € in se plačuje z nakazilom na TRR Plavalnega kluba Velenje (podatki objavljeni na dnu strani), lahko pa plačate v klubski pisarni vsak delovni dan od 17.30 do 18.15;
  • ob prvem obisku se plača varščina v višini 20 € – s tem dobi vaš otrok kodirano zapestnico brez katere ne more obiskovati vadbenih ur.

Kontakt koordinatorja:

Marko Krstić: