Donacija dohodnine 0,5

PLAVALNEMU KLUBU NAMESTO DRŽAVI

Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport je Plavalnemu klubu Velenje 28. 9. 2007 podelilo status društva, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko odslej vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0.5 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju Plavalnega kluba Velenje. Z novo dohodninsko zakonodajo se država odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist klubom, društvom …
V kolikor se boste za to možnost odločili, morate na obrazcu napovedi za odmero dohodnine 2007 v rubriko oz. tabelo ”zahteva za namenitev dela dohodnine” vpisati davčno številko Plavalnega kluba Velenje in odstotek (do 0.5 %), ki ga boste namenili klubu.

Davčna številka upravičenca 75250144
Odstotek (%) 0,5

Zagotovo ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje uspešno delo Plavalnega kluba Velenje. Z zbranim denarjem bomo kot doslej nadvse gospodarno in skrbno ravnali.
Če se za to možnost ne boste odločili, nam država teh sredstev ne bo namenila in izplačala, denar bo ostal v njeni blagajni.

Povedati vam moramo še to, da smo veseli, da smo pridobili ta novi status.
Za vsak vaš prispevek se Vam iskreno zahvaljujem.

Vaš prispevek bo omogočil nadaljnje uspešno delo kluba.

Obrazec: pdfobrazec-doh